НОВО - широкоформатен печат на памук. Вижте повече тук

Рекламни престилки

Сублимационният печат върху Рекламни престилки предоставя неограничени възможности за вида на вашата реклама. Създавайки пълен или частичен отпечатък чрез възможно най-финото полагане на цветове, сублимационният процес постига фотографско качество, гарантирано от нашата пълноцветна технология. Без ограничения на размер, кройка и тираж, ние правим от рекламните престилки красиви ваши визитки, които присъстват навсякъде и с които се гордеете.

Get Adobe Flash Player

Please try the above link first. If you still encounter problems after installing the Flash Player, try this one:

Get Adobe Shockwave Player